Maak ons geld stabiel, dienstbaar en democratisch.


Uitgangspunten voor de digitale euro

Zeven uitgangspunten waar een digitale euro aan moet voldoen om het geldstelsel gezond te maken. Lees het hier.


Edgar Wortmann
8 maart 2023


Kroniek van de digitale euro

In dit artikel beschrijven we waarom we politieke aandacht vroegen voor een digitale euro, en wat er sindsdien is gebeurd. Lees het hier.


Edgar Wortmann
8 maart 2023Debat over de toekomst van het Geldstelsel

Op 24 juni 2020 debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel. Lees hier de voorbeschouwing van Ons Geld.


Huidige ontwerp voor digitale euro zal het bankenoligopolie bestendigen


De Euro: Harde crash of zachte landing?


Maak ons geld stabiel, dienstbaar en democratisch

Ons geldstelsel is op schuld gebaseerd. Daardoor is het oneerlijk en instabiel. Het beklemt de samenleving, en belemmert duurzame welvaartsontwikkeling.

Ons Geld staat voor een geldstelsel dat de samenleving niet laat bloeden, maar ten volle laat bloeien. Dat kan. Het is een kwestie van een goede en verantwoorde inrichting van het geldstelsel. Geld is daarin geen schuld (geldvordering) maar belichaming van betaalkracht en de algemene waarde-eenheid. Contant geld dus, in fysieke én digitale vorm.

Een veilige rekening voor iedereen
Ons Geld pleit voor invoering van een persoonlijke veilige rekening. Deze wordt aangehouden bij de overheid, maar ontsloten via een betaalomgeving naar keuze. De markt zorgt voor betaalgemak. De overheid zorgt voor stabiliteit en op termijn ook voor digitaal contant geld.

 
Digitale munt
Met burgerinitiatief Ons Geld is een lichtje opgegaan in de Kamer. Politici zijn gaan nadenken over ons geldstelsel. Dit kwam onder andere tot uiting in een hoorzitting over cryptovalua. Thomas Bollen pleitte daarbij voor invoering van een digitale overheidsmunt. SP Kamerlid Alkaya nam die gedachte over en lanceerde zijn initiatiefnota: 100% veilig sparen en betalen.

 
Europese Unie
De overstap op digitaal contant geld kan de Europese Unie veel ellende besparen. Daar hebben we de Europese Commissie op gewezen. We ontvingen een merkwaardige reactie. Ze lijken ons voorstel te begrijpen. Maar het valt zozeer buiten de geijkte kaders, dat ze in 2017 nog niet wisten wat ze ermee aanmoesten. Wij verwachten dat dit nu snel gaat veranderen. Digitalisering gaat het financiële landschap hoe dan ook veranderen. En het op schuld gebaseerde geldstelsel is onhoudbaar.

 
Commissie Financiën
De vaste Kamercommissie voor Financiën ontving van ons een vergelijkbare brief. Eerder hadden wij voor deze commissie al een uitgebreid memorandum geschreven. Ook hebben wij, op uitnodiging van die commissie meerdere positionpapers ingediend.

 

Geldhervorming in vijf stappen

  1. Invoering van een publieke digitale munt.
  2. Afschaffing van alle privileges van banken.
  3. Ontkoppeling van de munt en onderliggende activa. De geldomloop komt geheel te bestaan uit fysiek en digitaal contant geld. Geldtegoeden krijgen vrije wisselkoers en zijn dus niet meer 1 op 1 inwisselbaar met de valuta. Het geld is niet meer op schuld gebaseerd, maar op de betaalkracht die het belichaamt
  4. Ontschulding door afbetaling van de systeemschuld.
  5. Extra overheidsinvesteringen om deflatie te voorkomen, en de grote problemen van deze tijd aan te pakken.

 
Meer weten?