1. Naam van de Instelling: Stichting Ons Geld
 2. RSIN/fiscaal nummer: 852234715
 3. Contactgegevens: Stichting Ons Geld, p/a Boslaan 13, 6371 CN, Landgraaf
 4. Doelstelling: De stichting streeft naar monetaire hervorming leidend tot een maatschappelijk verantwoord en dienend geldstelsel.
 5. Beleidsplan: Het beleidsplan 2017-2019 is nog steeds actueel.
  Op dit moment (voorjaar 2023) wordt gewerkt aan aanvullend beleidsplan waarin wordt ingegaan het voornemen van de ECB om een Central Bank Digital Currency (CBDC) in de markt te brengen, ook wel aangeduid als ‘digitale euro’ (d€). De notitie zal aangeven dat deze ontwikkeling een goede stap in de richting van het door Ons Geld gewenste geldsysteem kan zijn mits het gaat om (slechts) een tussenstap, Deze moet dan echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, die we vooralsnog niet terugzien in het voorstel voor een CBDC. Dit zal in 2023 nader worden uitgewerkt en gethematiseerd.
 6. Bestuurssamenstelling: Op grond van de statuten bestaat het bestuur uit tenminste 3 personen. Namen van de huidige bestuurders:
  1. Frits Altenburg
  2. Jacqueline Haarsma
  3. Johan Zijlstra
  4. Gerrit van Malkenhorst
 7. Beloningsbeleid:
  Bestuur: geen; tot heden zijn evenmin vacatiegelden toegekend aan bestuursleden.
  Uitvoerende werkzaamheden: De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd door vrijwilligers. Sporadisch worden werkzaamheden uitbesteed. Voor zover daarvan sprake is vindt dat plaats tegen een tarief van € 30,- per uur exclusief BTW.
 8. Verslag van uitgeoefende activiteiten:
  Een verslag van de uitgeoefende activiteiten in de jaren 2020, 2021 en 2022 treft u hieronder aan.
 9. Financiële verantwoording: De financiële jaarverslagen treft u hieronder aan. Het vermogen van de stichting per 1 januari 2023 bedroeg € 26.218,65

Activiteiten

Ons Geld – Verslag van Activiteiten 2023
Ons Geld – Verslag van Activiteiten 2020 tm 2022


Beleidsplannen

OnsGeld_beleidsplan_2017-2019.pdf
OnsGeld_beleidsplan_2016-2018.pdf


Jaarcijfers

Ons Geld – Financieel Jaaroverzicht 2023
Ons Geld – Financieel Jaaroverzicht 2022
Ons Geld – Financieel Jaaroverzicht 2021
Ons Geld – Financieel Jaaroverzicht 2020
Ons_Geld_Jaarcijfers_2019.pdf
OnsGeld_Financieel_Jaaroverzicht_2018.pdf
OnsGeld_jaarcijfers_2017.pdf
OnsGeld_jaarcijfers_2016.pdf
OnsGeld_jaarverslag_2015.pdf