(G)een veilige haven voor giraal geld

Het burgerinitiatief Ons Geld zette geldschepping in 2015 op de politieke agenda. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kwam hierop met het advies een veilige bewaarplaats te creëren voor giraal geld. Deze week blijkt dat de minister van Financiën Lees verder →

Podcast | Welk geldstelsel past bij de toekomst?

Luistertip: Frederique de Jong, ook bekend van het laatste Ons Geld-congres gaat in haar podcast “Frederique Vraagt Door” in gesprek met Thomas Bollen (financieel econoom, onderzoeksjournalist Follow the Money) en Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter Stichting Ons Geld). Thomas Lees verder →

Wat vindt Ons Geld van het WRR-rapport?

Ons Geld is blij dat het WRR-rapport ‘Geld en Schuld’ er is! Het rapport legt uit hoe geldschepping door banken plaatsvindt en stelt dat er fundamentele problemen zijn, daar zijn we tevreden mee! Want helaas beseffen nog steeds te weinig Lees verder →

Digitaal contant geld

Ons Geld pleit voor invoering van digitaal contant geld. Wat is dat eigenlijk, en wat is het belang ervan? Historisch vertegenwoordigt geld een ‘nominale’ en een ‘intrinsieke’ waarde. Zo had een zilveren munt de nominale waarde die erop stond, en Lees verder →

Kamervragen over de Virtuele Euro

De SP wil meer weten over de virtuele euro. Op 28 juni heeft ze hierover Kamervragen gesteld. De Kamervragen volgden kort na het Ons Geld symposium in Amsterdam. Op dit symposium kwam de virtuele euro aan de orde. Geschetst werd hoe Lees verder →