Onlangs hebben we brieven verstuurd naar de grote commerciële banken van Nederland en naar DNB. We vragen hierin o.a. naar een handleiding over hoe geldcreatie werkt. Immers, het is zo’n belangrijk onderwerp om te begrijpen in een financiële crisis, dat de banken het ons vast kunnen uitleggen toch?

We publiceren hier de brieven en we zullen de reacties erbij doen wanneer we die binnenkrijgen.

 

Onze brief aan de DNB

Betreft: Uitleg geldcreatie

 

Geachte heer Knot,

 

Onze stichting heeft er behoefte aan meer duidelijkheid krijgen betreffende het proces van geldcreatie in Nederland. Helaas is een handleidng betreffende geldcreatie nergens te vinden, ook niet op de website van De Nederlandsche Bank.  

 

Naar we aannemen weet u, als verantwoordelijke voor financiële stabiliteit in ons land, of zo’n handleiding bestaat.

We willen graag begrijpen hoe het proces van geldcreatie werkt en op basis van welke factoren de geldhoeveelheid in de Nederlandse economie tot stand komt. Met name zijn we geïnteresseerd in het verschil tussen door private banken gecreëerde tegoeden en de bankbiljetten van de Europese Centrale Bank, zowel qua proces, qua omvang als qua dekking door de Nederlandse staat.

 

Kunt u ons laten weten of De Nederlandsche Bank over een handleiding betreffende geldcreatie beschikt? En zo ja, kunt u er ons een doen toekomen?

 

We vertrouwen erop dat u ons duidelijkheid kunt verschaffen.

 

Met vriendelijke groet,  

 

[NAAM BESTUURSLID]  
Bestuurslid stichting Ons Geld

 

Van DNB hebben we ook al een respons gehad, die nagenoeg hetzelfde is als de respons die we kregen op de vraag over hoe digitaal geld gemaakt wordt die we per email stelden. De antwoorden zullen we in aparte posts behandelen.

 

Onze brief aan commerciële banken  

Betreft: verduidelijking rol [BANKNAAM] Bank in het proces van geldcreatie

 

Geachte mijnheer [directeur],

 

Ik zou graag meer duidelijkheid krijgen over de rol van [BANKNAAM] Bank in het proces van geldcreatie. Omdat er over dit onderwerp niets op uw website te vinden is richt ik mij tot u met onderstaande 3 vragen. Ik ben erg benieuwd naar uw reactie.

 

Vraag 1: Is het voor [BANKNAAM] Bank noodzakelijk om te wachten op spaargeld van spaarders om dit vervolgens uit te kunnen lenen aan klanten?

 

Vraag 2: Creëert [BANKNAAM] Bank nieuw geld wanneer ze leningen verstrekt aan klanten?

 

Vraag 3: Kunnen burgers bij [BANKNAAM] Bank in girale vorm door de DNB/ECB gecreëerd geld aanhouden?

 

Ik zou het zeer op prijs stellen indien u antwoord kunt geven op bovenstaande vragen. Mocht u daarnaast over documentatie beschikken waarin de rol van uw bank in het proces van geldcreatie in detail wordt beschreven dan hou ik mij van harte aanbevolen.

 

 

Hartelijk dank & vriendelijke groet,

 

[NAAM BESTUURSLID]

Bestuurslid Stichting Ons Geld

Reacties zijn gesloten.