Dit zijn de video’s bij het WRR-Rapport ‘Geld en schuld: De publieke rol van banken’ dat op 17 januari 2019 gepresenteerd. In dit rapport pleit de WRR voor structurele aanpassingen binnen ons geldstelsel.

De WRR stelt: “Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving, de publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerder en uniformer geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt. Er zijn te weinig remmen op geldschepping en kredietverlening, met een ongewenst hoog schuldniveau als gevolg. Ook is het publieke karakter van het bankwezen nu onvoldoende verankerd. De WRR pleit daarom voor structurele aanpassingen binnen ons huidige geldstelsel. Een van de aanbevelingen is het mogelijk maken van een bank die zich enkel met betalen en sparen bezighoudt.”

Reacties zijn gesloten.