Sustainable Finance Lab beweegt onze kant op

Het Sustainable Finance Lab (SFL) heeft een nieuw rapport uitgebracht. Daarin pleit het voor invoering van een ‘depositobank’ en scheiding van publieke en private belangen in het bankwezen. Ons Geld wordt niet genoemd. Maar Ons Geld staat wel aan de basis van Lees verder →

Digitaal contant geld

Ons Geld pleit voor invoering van digitaal contant geld. Wat is dat eigenlijk, en wat is het belang ervan? Historisch vertegenwoordigt geld een ‘nominale’ en een ‘intrinsieke’ waarde. Zo had een zilveren munt de nominale waarde die erop stond, en Lees verder →

ECB-vicepresident wil bankbailout

De bankenunie is ingezet om te voorkomen dat de belastingbetaler banken nog zou moeten redden. Maar met mooie technische taal wordt de volgende bailout alweer voorbereid. Vice president van de Europese Centrale Bank, Vitor Constãncio, richtte zich onlangs tot het grote Lees verder →

I Want the World Plus 5%

Deze video vertelt het verhaal van Fabian de goudsmid. Hoe hij een listig spel verzon om het te schoppen van goudsmid tot hedendaags bankier door middel van geld-door-schuld en fractioneel bankieren. De video (49’15”) is in het Duits en Engels Lees verder →

Oratie Wim Boonstra: Geld speelt (g)een rol

De oratie van de heer Boonstra op 11 oktober 2013 leek zo veelbelovend. Trots had de Vrije Universiteit Amsterdam op haar website aangekondigd: “De manier waarop het geld in omloop wordt gebracht, het ‘geldscheppingsproces’, staat als uitvloeisel van de huidige financiële Lees verder →

Brieven naar banken in Nederland

Onlangs hebben we brieven verstuurd naar de grote commerciële banken van Nederland en naar DNB. We vragen hierin o.a. naar een handleiding over hoe geldcreatie werkt. Immers, het is zo’n belangrijk onderwerp om te begrijpen in een financiële crisis, dat Lees verder →