Oratie Wim Boonstra: Geld speelt (g)een rol

De oratie van de heer Boonstra op 11 oktober 2013 leek zo veelbelovend. Trots had de Vrije Universiteit Amsterdam op haar website aangekondigd: “De manier waarop het geld in omloop wordt gebracht, het ‘geldscheppingsproces’, staat als uitvloeisel van de huidige financiële Lees verder →

Documentaire: 97% Owned

97% Owned is een nieuwe Engelstalige documentaire dat laat zien hoe geld aan de bron van onze sociale en economische staat. Met openhartige interviews en commentaar van economen, campagnevoerders en voormalige bankiers, legt de documentaire het geprivatiseerde, op schulden gebaseerde, Lees verder →